free website creation software

publicidade dixital

Dentro da publicidade dixital englóbanse todas aquelas técnicas de comunicación e promoción dunha marca ou empresa empregando plataformas e ferramentas dixitais na internet.

Mobirise

Como fixemos fincapé en varias ocasións, un dos beneficios da internet é que pon ao noso alcance unha infinidade de plataformas, canles e sobre todo recursos, os cales ao ser combinados entre si dan con como resultado a publicidade online.

Tamén é importante ter unha páxina web actualizada cun contido atractivo para o visitante da mesma, así como estar activo nas principais redes sociais.
Dispoñemos dun departamento de creación e mantemento de páxinas web, tamén creamos contido para as súas redes sociais.

Mobirise
Mobirise

Somos partners de ONiAD que é unha plataforma que permite comprar publicidade nas mellores webs do país de maneira intuitiva, precisa e económica. Esta plataforma serve para dar a coñecer unha marca, promocionar un produto ou servizo, comunicar novidades e complementar as súas estratexias publicitarias.
.

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Solicite un orzamento sen compromiso

Publicidade dixital, a nova realidade

dirección postal

OFLODA comunicación
Avda. Manuel del Palacio, 8-1ºA
36003 PONTEVEDRA (Pontevedra) España - EU

contacto

Email: comercial@ofloda.com      Teléfono fixo: +34 986 009 707
Teléfono móbil: +34 633 119 503
WhatsApp: enviar mensaxe

© Copyright 2020 OFLODA comunicación, S. L.  - All Rights Reserved