how to create a web page for free

autobuses

A publicidade en autobuses é unha das mellores opcións que unha empresa pode tomar á hora de promover a súa marca.

Mobirise

Cos medios de transporte como aliado, a marca adquirirá visibilidade rapidamente conseguindo que clientes potenciais interésense polos seus produtos e servizos. A publicidade en autobuses é un medio que se utiliza frecuentemente e cada vez son máis as empresas que a utilizan dada a súa eficacia máis que probada.

Son un medio dinámico de gran visibilidade con grandes posibilidades creativas, teñen gran notoriedade impacto ao captar a atención do público, dispoñen dunha gran cobertura nas principais zonas comerciais e de negocio cun alto alcance e repetición debido ao traslado da mensaxe.

Mobirise
Mobirise

O investimento publicitario en autobuses é rendible, tendo en conta o gran alcance que posúe este medio. Unha campaña publicitaria de autobuses ben optimizada e planificada non adoita resultar cara en relación coa gran cantidade de impactos publicitarios que nos proporciona mentres o servizo estea en activo.

Mobirise

Formato de traseira integral

Este formato tamén dispón de laterais en autobuses urbanos e metropolitanos. En autobuses interurbanos non se permite laterais.

Mobirise

Formato estándar

Este formato componse de traseira e laterais estándar e é o máis económico, cunha boa efectividade.

Mobirise

Formato de laterales plus

EEste formato componse de laterais de gran formato coa posibilidade de ter a traseira tanto en integral ou en estándar.

Solicite un orzamento sen compromiso

Autobuses, o seu mellor medio
publicitario

dirección postal

OFLODA comunicación
Avda. Manuel del Palacio, 8-1ºA
36003 PONTEVEDRA (Pontevedra) España - EU

contacto

Email: comercial@ofloda.com      Teléfono fixo: +34 986 009 707
Teléfono móbil: +34 633 119 503
WhatsApp: enviar mensaxe

© Copyright 2020 OFLODA comunicación, S. L.  - All Rights Reserved